Summit Lighthouse Nederland


Elizabeth Clare Prophet (1939-2009) was een auteur, leraar, boodschapper en leider van The Summit Lighthouse. Net als haar man, Mark L. Prophet, was haar roeping een profeet van God/ de Bron te zijn, of iemand die het Woord van God overbrengt. Opgeleid door de opgevaren meesters, gaf ze hun boodschappen aan de wereld door de kracht van de Heilige Geest/ het Hogere Zelf..

Deze berichten staan bekend als ‘dictaties’, en bevatten de woorden van de opgevaren meesters, evenals een overdracht van licht voor versnelling en inwijding. Terwijl ze deze dictaties kreeg, was ze volledig bij bewustzijn maar toch in een verheven staat. De boodschappen hebben plaatsgevonden door de overdracht van de Hoger Zelf en niet door psychisme of spiritisme, waar een onzuivere geest het lichaam van een boodschapper overneemt. Velen hebben verkondigd een boodschapper te zijn van de opgevaren meesters maar zijn dat niet – wat onzuiverheid in hun boodschappen meebrengt. Een boodschapper zal zijn/haar benoeming te weten komen, waarbij zelfs de opgevaren meesters kunnen besluiten de sluier van maya te lichten om de inwijding te voltooien. Via Mark en Elizabeth Prophet hebben de opgevaren meesters diepgaande leringen, boodschappen en profetieën uitgegeven die een pad en een leer presenteren waarin zielen hun weg naar God/ de Bron terug kunnen vinden.

Karakteriserend voor deze boodschapper, heeft Elizabeth Clare Prophet nooit gesteld dat zij zelf een meester was, maar alleen het instrument van de Opgevaren Meester. Zij zag zichzelf als een dienaar van het licht voor alle studenten van de opgevaren meesters en voor alle mensen. Tijdens haar missie en bediening werd zij bijgebracht in een breed scala van spirituele onderwerpen: engelen en aartsengelen, karma en reïncarnatie, genezing en heelheid, zielsgenoten, tweelingvlammen en relaties, en praktische spiritualiteit. Haar grote wens is om de spirituele weg te delen die echte zoekers zullen aannemen, in de traditie van de Meesters van het Verre Oosten, voor zover zij zich kunnen ontwikkelen om hun ware leraren, de Opgevaren Meesters, de Aartsengelen en hun Hogere Zelf, werkelijk te ontmoeten.

Haar ongepubliceerde geschriften, lezingen en dictaten van de opgevaren meesters worden door The Summit Lighthouse en Summit University Press nog steeds uitgegeven. Gepubliceerd in het Engels en in meer dan 30 talen vertaald, worden deze Leringen van de Opgevaren Meesters nog steeds met bevlogenheid aan de student en aan nieuwe zoekers overgebracht. Zowel Nederlandse vertalingen als Engelse publicaties worden verkocht via onze webshop Amethist Pers. amethistpers.nl/


Mark Prophet
Op 26 februari 1973 overleed Mark Prophet, de stichter van The Summit Lighthouse. Hij werd met God verenigd in het ritueel van de ten hemelvaart (ascension) en zijn naam is nu de opgevaren meester Lanello. Zijn ziel was thuis in het Oosten en het Westen; in de christelijke en niet-christelijke wereld. Zijn ziel kende geen grenzen op het gebied van ras, godsdienst of cultuur. Zijn ziel kende alleen de allesoverkoepelende taal van (naasten)liefde en grootmoedigheid.

Door Elisabeth Clare Prophet over Mark
Ik leerde veel over die kleine daden van vriendelijkheid en liefde van Mark door alleen maar te kijken hoe hij de mensen liefhad en hoe hij mij liefhad. Mark had geen makkelijk leven, dat is misschien de oorzaak die hem meer deed liefhebben en hem edelmoediger en grootmoediger maakte. In elk van zijn vorige levens ontwikkelde Mark een ander facet van zijn grootmoedige hart.

 

Stuur Summit Lighthouse Nederland een bericht

Vrijblijvend, en je e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.